ДИЕТОЛОГИЈА И НУТРИЦИЈА

Д-Р АЛЕКСАНДРА ХАЏИ-ДИМОВА

Доктор на медицина, диетолог
Образование:
 • 2003 – Медицински факултет Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје
 • 2014 – Магистерски студии (во тек), нутриционизам – Технолошко-технички факултет Велес
  Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола
 • 2015 – Оддел за клиничка и амбулантска диетологија, Маслак – Р. Турција
Работно искуство:
 • 2015 – сега Клиничка болница „Аџибадем Систина“ – Оддел за диетологија
 • 2012 – 2014 Центар за здрава храна
 • 2006 – 2015 Септима – Innotech international, Франција
 • 2005- Стручен соработник – Дијагностичка лабораторија „Авицена“
 • 2004- Кабинет за дијабет – Здравствен дом поликлиника „Јане Сандански“

М-Р АНА АНТОВСКА

Нутриционист

Образование:
 • 2019- Магистерски студии
  Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, „Технолошко-технички факултет“, Велес
  Магистер по нутрицонизам
 • 2016- Сертификат за диететика и диетологија, 2016 год., – Центар за континуирана едукација, Фармацевтски факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • 2014- Додипломски студии по нутриционизам – дипломиран нутриционист
  Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, Технолошко-технички факултет, Велес
 • 2013- Едукација за клинички и консултативен нутриционизам
  Аџибадем Маслак – Р Турција
Работно искуство:
 • 2013 – сега КБ „Аџибадем Систина“ Скопје – Нутриционист
 • 2011 – „Специјал“, Скопје – Менаџер за квалитет и HACCAP-координатор