ДИЕТОЛОГИЈА И НУТРИЦИЈА

Одделот за диетологија и нутриција во ,,Аџибадем Систина“ е прв специјализиран центар за физиологија и мониторинг на исхрана во регионот кој работи со единствен концепт за комфорна и професионална достапност на цел спектар на дијагностички и тераписки процедури како за проценка и третман на нутритивниот стастус и исхраната кај човекот, така и за проценка на функционалната состојба на скелетно-мускулното и масно ткиво со одредување на степенот на физичката активност и кондициска подготвеност кај човекот.

Во склоп на Premium physucal terapy & sport centar интегрирано на едно место  функционираат диетолошката амбуланта, кабинетот за физиологија и мониторинг на исхрана и кабинет за нутриционистички консултации.

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИОЛОГИЈА И МОНИТОРИНГ НА ИСХРАНА

Овој оддел при Премиум спорт центарот располага со кабинет за физиологија и мониторинг на исхрана за спроведување на сите физиолошки и нутритивни протоколи. Опремен е со најсовремена технологија на високоспецифичен медицински анализатор за целосно скенирање на мускулното, масното и коскено ткиво добивајќи детална анализа и за количината на вода и минералната густина на коските. Прецизни резултати од овој неинванзивен и брз тест се добиваат за застапеност и развиеност на мускулната маса во горните и долните екстремитети и трупот,  количина и процент како на поткожната масна маса така и на висцералните масти, прецизно се проценува задршка на течности во сегментните делови на телото при појава на отоци, а скринингот за коскена густина ја следи состојбата на јачина на коските.

Сите овие податоци се од исклучително значење  за иницијално одредување на нутритивниот и тренажен протокол и евалуација на постигнувањата кај рекреативните и професионални спортисти, при намалување и регулирање на телесната тежина или во тек на  кондиционо аеробни и тежински вежби за мускулната маса. Лекарскиот и стручен тим врз база на мониторингот од оваа анализа ќе понуди соодветен енергетско-калориски третман за корекција на нутрицијата и за унапредување на телесните и физички перформанси во тек на изведување на ефикасна физичката активност.

Мултидисциплинарниот тим се грижи и за индивидуални и персонализирани планови на исхрана кај здрави личности кои немаат здравствен проблем, но имаат потреба од специфична нутриција во одреден период од животот: дебелина и вишок на килограми, во тек на бременост или при процес на потпомогнато оплодување и ин витро фертилизација, пубертет и адолесценција, период на менопауза и андропауза, нутритивниот протокол против стареење, спортката исхрана.

Во диетолошката амбуланта под лекарски надзор се вршат сеофатни дијагностички  функционални, антропометриски, биохемиски и генетски иследувања и се спроведуваат нутритивните програми со диетотерапија кај пациентите кај кои стручната грижа и терапијата со храна е потребена поради одредени болести, патолошки состојби и нутритивни нарушувања  со специјален и строго контролиран хигиено-диетески режим или медицинско-терапевтска диета.