Физиологија и спортска медицина

Проф. Д-р Слободан Николиќ

Специјалист по интерна медицина

Образование:
  • 2017- Редовен професор на Катедра за физиологија- Медицински факултет Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 2005- Докторски студии на Медицински факултет- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 1996- Специјалист по интерна медицинa- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 1980- Медицински факултет-Доктор на медицина- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Работно искуство:
  • 2017- Редовен професор на Катедра за физиологија- Медицински факултет Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 2005- Докторски студии на Медицински факултет- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 1996- Специјалист по интерна медицинa- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
  • 1980- Медицински факултет-Доктор на медицина- Медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје